[oktober 2017]

Mededelingen competitie 2017-18

De opzet van de competitie bij de jeugd is in het seizoen 2017-18 gelijk gebleven. We spelen dit jaar alleen een periode minder. Er zijn in totaal vier periodes.

De competities spelen we in twee aparte groepen. Groep 1 zijn de leden die spelen van 20.00 uur - 21.30 uur. Groep 2 zijn de leden die competitie spelen van 19.10 uur - 19.50 uur.

De twee groepen verdelen we verder in drie categorieën, die we aangeven met een letter T (van talenttraining) of A t/m E (voor de stappen). Iedere categorie hoort bij een lesgroep of zo je wilt stap: 

Groep 1 (20.00 uur - 21.30 uur)

Categorie Stap / Training
T Talent
A Stap 4+
B Stap 4


Groep 2
(19.10 uur - 19.50 uur)

Categorie Stap / Training
C Stap 3
D Stap 2
E Stap 1

In het seizoen zijn er 4 periodes van 8 of 9 ronden.

Aan het einde van iedere periode zijn er winnaars van de categorieën.

De puntentelling voor de score op de ranglijst zal volgens het systeem Keizer zijn. Dit is een systeem waarbij je zoveel mogelijk speelt tegen spelers met ongeveer een gelijke speelsterkte. Tegen spelers die hoog op de ranglijst staan kun je meer punten verdienen dan tegen spelers die lager staan. Hoeveel punten je krijgt hangt ervan af of je wint, verliest of remise speelt. Daarnaast geven we je iedere week nog een bonus die gelijk is aan de waarde van je tegenstander.

Voorbeelden
Iedere speler in de groep krijgt een waarde. De nummer 1 in de groep is 60 punten, nummer 2 is 59 punten, 3 58 punten waard enz. enz..

Als nummer 1 tegen nummer 3 speelt krijgen de spelers de waarde van elkaar. De uitslag van de partij bepaalt verder of je van je tegenstander nog een keer de hele of halve waarde krijgt.

nummer 1 (waarde 60) - nummer 3 (waarde 58)

Voorbeeld 1: Als nummer 1 wint:

Speler gescoorde punten totaal punten in deze ronde
nummer 1 58 punten + 58 punten voor de overwinning 116 punten
nummer 3 60 punten + 0 punten voor de verloren partij 60 punten


 Voorbeeld 2: Als nummer 3 wint:

Speler gescoorde punten totaal punten in deze ronde
nummer 1 58 punten + 0 punten voor de verloren partij 58 punten
nummer 3 60 punten + 60 punten voor de verloren partij 120 punten


Voorbeeld 3: Bij een remise:

Speler gescoorde punten totaal punten in deze ronde
nummer 1 58 punten + 29 punten voor de remise  87 punten
nummer 3 60 punten + 30 punten voor de verloren partij 90 punten

 

Startpunten:
Aan het begin van de competitie heeft iedere speler al een aantal startpunten. Dit is je eigen waarde. De totaal score is na iedere ronde de som van je gescoorde punten plus de eigen waarde die je die week op de ranglijst hebt. Nummer 1 uit voorbeeld 1 heeft 116 punten gescoord. Daar krijgt nummer 1 de eigen waarde van 60 nog bij. Op de ranglijst heeft nummer 1 daarom 176 punten.

Score bij afwezigheid:
Als je je op tijd afmeldt dan krijg je je eigen waarde plus eenderde van je eigen waarde. Absentie zonder bericht levert minder punten op. Je krijgt dan tweederde van je eigen waarde.
Speel je extern of heb je een bye dan krijg je je eigen waarde plus tweederde van je eigen waarde.

Doorstromers van groep 2 naar groep 1:
Er kunnen ook spelers doorstromen van groep 2 naar groep 1. Dit zijn spelers die meededen in categorie C en vanaf januari gaan meedoen in categorie B. Deze spelers krijgen extra punten zodra ze in groep 1 gaan meedoen.

  • Tot ze instromen in groep 1 krijgen ze iedere ronde de eigen waarde plus eenderde van de eigen waarde.
  • Instromers krijgen ook nog startpunten. Dit is 1 maal de eigen waarde.

Periodekampioenen:

  • Aan het eind van een periode zijn spelers in categorie A t/m E met het hoogste aantal punten periodekampioen. Vanaf periode 3 zijn de categorieën A en B gecombineerd en is er één periode kampioen voor A/B.
  • Spelers kunnen in het seizoen maximaal één periodeprijs winnen. De prijswinnaars zijn dus geen periodekampioen geweest in een eerdere periode.

Jaarkampioenen:

  • Aan het eind van het seizoen zijn de beste T, A, B, C en D speler van het hele jaar kampioen in hun categorie. Je kunt alleen in aanmerking komen voor de jaarprijs van de categorie waarin je in periode 4 hebt geschaakt. Het is dus niet mogelijk om een jaarprijs te winnen in meer dan één categorie.

Toelichting:
We willen een systeem dat flexibel omgaat met de wat kleinere groepen en tegelijkertijd zoveel mogelijk rekening houdt met de krachtsverschillen die er tussen de spelers in de diverse categorieën bestaan. Tegelijkertijd willen we dat de spelers uit verschillende categorieën wel zo nu en dan tegen elkaar spelen. Talentvolle spelers kunnen zich gemakkelijker onderscheiden. De bonus die we iedere week geven is bedoeld om te voorkomen dat de sterkere verliezende spelers niet te snel afzakken en zwakkere winnende spelers niet te snel stijgen op de ranglijst. Zo voorkomen we dat de paringen onevenwichtig worden. We zien liever niet dat bijvoorbeeld de zwakste stap 1 speler de sterkste stap 3 speler ontmoet.

Foto's