Lidmaatschap

Lidmaatschap en contributie

Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan. Contributie is verschuldigd per half jaar.

De inning gebeurt per automatische incasso aan het begin van ieder half jaar, in maart en september.

Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per mail bij de ledenadministrateur

Bij beëindiging van het lidmaatschap vóór het verstrijken van de contributie-periode, wordt geen restitutie verleend van reeds betaalde contributie.

 

Info jeugdlidmaatschap

Op vrijdagavond komen de jeugdleden van de Schaakmaat bij elkaar in wijkcentrum De Stolp. Er is een interne competitie, ingedeeld naar niveau, dus beginnende schakers komen net zo goed aan bod als de gevorderde schakers. Naast die competities zijn er schaaklessen. Als je nog helemaal niet kunt schaken, kun je het hier leren; kun je al goed schaken, dan kun je het nog beter leren. De lessen worden gegeven door echte schaakleraren. Aan het einde van een serie lessen kun je examen doen voor een officieel KNSB schaakdiploma. De lessen zijn niet verplicht( sommige kinderen hebben bijvoorbeeld op school al schaakles).

Als je op een vrijdagavond niet kunt komen, meld je dan af via deze site en wel via het menu ‘Afmelden’ jeugd. Dit moet vóór vrijdag 16:00 uur. Je kunt ook een mail sturen naar .

Tussendoor zijn er regelmatig andere activiteiten, zoals simultaanpartijen door seniorleden van de "grote" Schaak-maat. Zelf verzinnen de jeugdleden ook van alles, zoals partijtjes doorgeefschaak en dobbelsteenschaak. verdeeld in 5 niveaus, dus beginnende schakers komen net Buiten de club wordt ook geschaakt. Regelmatig bezoeken groepen Schaakmaters toernooien door heel Nederland. De jeugdleiders houden je op de hoogte wanneer er weer iets leuks is waar je met je mede-Schaakmaters naar toe kunt. Ouders zorgen dan voor het vervoer. Verder doet een aantal teams van 4 jeugdleden mee aan de competitie van de Oostelijke Schaakbond, waar De Schaakmaat bij aangesloten is. Deze teams schaken dan tegen teams van clubs uit de omgeving, meestal op 2 zaterdagen in de maanden november en december.

Een aanmeldingsformulier kun je  hier downloaden.

Contributies per half jaar:

  • Senioren                                 67,50 euro
  • Jeugd tot 20 jaar                     52,50 euro + 5,00 lesgeld, indien van toepassing.
  • 2e en volgende gezinsleden        4,50 euro  korting
  • Dubbellid senioren                   42,10 euro
  • Dubbellid jeugd                        39,50 euro
  • Schaken overdag                      24,00 euro (voor leden 14 euro)
  • Donateur (per kalenderjaar)  17,00 euro

 N.B. Lesgeld voor jeugdleden wordt tegelijk met  de contributie geïncasseerd.

 

Foto's